La Firma
Equip
Àrees de pràctica
· Dret Civil Patrimonial
· DRET PENAL ECONÒMIC
· Dret Administratiu
  i Urbanístic
· Dret Tributari
· Dret d'Empresa
· Dret Turístic
· Protecció de Dades
Artícles
Contacte
Últimes notícies

  Nota Legal * CIF.B64874365
Disseny web Anunzia
 

Dret Penal econòmic


Els professionals de Quaestio Iuris Advocats s'han especialitzat en Dret Penal Econòmic, oferint un assessorament qualificat en aquelles matèries penals relacionades amb la defensa del patrimoni de particulars i empreses, i més concretament en les següents:

 
  Delictes contra el patrimonio i l'ordre socioeconòmic.
   Estafes.
 
Apropiacions indegudes.
Insolvències punibles (alçament de béns).
Danys.
Extorsió.
Usurpació.
Robatori i furt. Delictes societaris.

 Delictes urbanístics i contra l'ordenació del territori.

 Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.

 Delictes relatius al mercat i als consumidors.

 Delictes contra la hisenda pública i contra la seguretat social.

 Falsedats.
    Falsificació de moneda i efectes timbrats.
    Falsedats documentals.
    Intrusisme.

Castellano Home Home