La Firma
Equip
Àrees de pràctica
· Dret Civil Patrimonial
· Dret Penal Econòmic
· Dret Administratiu
  i Urbanístic
· Dret Tributari
· DRET D'EMPRESA
· Dret Turístic
· Protecció de Dades
Artícles
Contacte
Últimes notícies

  Nota Legal * CIF.B64874365
Disseny web Anunzia
 

Dret d'empresa


Tot i que el nostre és un despatx professional especialitzat en l'assessorament jurídic als particulars en les seves relacions jurídic-patrimonials, comptem amb l'estreta col·laboració d'un ampli equip d'especialistes que presten assessorament a empreses, en totes les seves facetes econòmiques i jurídiques des del seu naixement, ordenant tant el desenvolupament de la seva activitat com les situacions de crisis que puguin experimentar.

En definitiva, Quaestio Iuris Advocats pot oferir als seus clients un servei altament especialitzat a les següents àrees: 
Dret Mercantil

Derecho Fiscal

Dret Societari.  
       Constitució i compra-venda de societats.
    Reformes estatutàries.
    Pactes d'Accionistes.
    Responsabilitat d'Administradors.
    Reestructuracions Societàries.
    Govern Corporatiu.
    Reglaments de Juntes i Consells d'Administració.
     Regles de Bon Govern. Informes sobre Bon Govern.
 
 Contractació Mercantil. Elaboració i negociació de tot tipus de contractes mercantils.  
Concursal  
       Procediments Concursals.
     Reestructuracions societàries.
     Defensa dels Drets dels Creditors.
 


Dret Laboral i de la Seguretat Social

 Contractació laboral i d'alta direcció.  
Assessorament en matèria de formalització de contractes de treball i sobre les diverses vicissituds de la relació laboral.  
Extinció de contractes de treball.  
Contractes d'alta dirección i clàusules de blindatge i no competència. o Assessorament en matèria de cotitzacions i règims de Seguretat Social.  
Assessorament sobre subvencions i bonificacions a la contractació.  
Tramitació d'expedients administratius i contenciosos per actes de liquidació o infracció.  
Procediments laborals. Assessorament i defensa de l'empresa tant en via administrativa com davant la Jurisdiccional Social en tot tipus de procediments.  
Planificació d'imposició directa i indirecta.  
Assessorament continuat a empreses i professionals en diverses àrees fiscals.  
Procediment de gestió, inspecció tributària i recaptatoris.  
Procediments sancionadors en matèria tributària.  
Procediments administratius, econòmic-administratius i contenciosos.  


Castellano Home Home