La Firma
Equip
Àrees de pràctica
· Dret Civil Patrimonial
· Dret Penal Econòmic
· DRET ADMINISTRATIU
  I URBANÍSTIC
· Dret Tributari
· Dret d'Empresa
· Dret Turístic
· Protecció de Dades
Artícles
Contacte
Últimes notícies

  Nota Legal * CIF.B64874365
Disseny web Anunzia
 

Dret administratiu i urbanístic


El despatx compta amb la col·laboració d'especialistes experimentats i amb una sòlida formació en aquelles matèries d'ordre administratiu amb major incidència en el patrimoni de particulars i empreses, constituint les que s'exposen a continuació les nostres principals especialitats:

Responsabilitat Patrimonial de l'Administració.

 
   Reclamació en via administrativa.  
   Procediment contenciós.  
   Acció directa enfront de l'Asseguradora, si escau.  

Procediment Sancionador.

Urbanisme

   Ordenació de territori.
 
Planejament General.
 Planejament de Desenvolupament i Planes Especials.
Gestió Urbanística.
Juntes i Projectes de Compensació.
 Cooperació. Reparcelaciones.
 Disciplina Urbanística.
Llicències.
Legalització
 

Expropiació forçosa

   Assistència Tècnica.
Mutu Acord.
Negociacions.
Valoracions.
 


Derecho adminsitrativo urbanístico

Derecho adminsitrativo urbanístico
 Castellano Home Home